Лошите кредити станаха рекордно много, отчете Българската народна банка...

Лошите кредити станаха рекордно много, отчете Българската народна банка. В края на септември вноските по 15% от заемите на бизнеса и домакинствата не са били погасявани повече от три месеца.


През септември 2010-та година необслужваните кредити са около 10%. За една година в лоши се превръщат още 5% от заемите, които банките отпускат на бизнеса и хората.


Кредитните експерти обясняват, че домакинствата се представят по-добре от бизнеса в разплащането на дълговете си.


Проблемно се оказва връщането на потребителските кредити. Мария Георгиева е медицинска сестра. Работи за 430 лева на месец. Въпреки че й остават по 320 лева, с които да живее, погасяването на заема е приоритет за нея.


Кредитния консултант Иво Димитров обяснява, че има начини да направим дълговете си към банките по-поносими.


Финансовият експерт уточнява, че законът ни позволява да погасяваме предсрочно потребителските си заеми без наказателни вноски. нНе е така обаче при ипотечните кредити. За тях се дължи наказателна такса.


Ако искаме да предоговорим условията по кредита с друга банка, различна от тази, която ни го е отпуснала, трябва да знаем, че тази сделка е изгодна за нас, само ако изплатим наказателната такса в рамките на една година.