От тази година плащането може да стане и в последния момент...

Днес изтича срокът, в който като физически лица можем да платим с отстъпка от 5% данъка, който имаме да  довнасяме по годишната си данъчна декларация.

 

От тази година плащането може да стане и в последния момент, стига сумата да постъпи по сметката на данъчните на следващия ден. От приходната агенция напомнят, че отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва при условие, че авансовият данък е внесен през миналата година.

 

Най-често задължение да внасят авансово подоходен данък имат наемодателите. Плащането може да стане по интернет, по пощата или по банков път.