В същото време през декември м иналата година се отчита увеличение на средната работна заплата...

В края на 2011-та е намалял броят на заетите хора, регистрира националната статистика.

Спадът за последните три месеца е с 56 хиляди и 400 души. В същото време през декември се отчита увеличение на средната работна заплата. Тя е била 752 лева, или с 29 лева повече от средното за ноември. Най-голямо повишение, с 13 процента, е отчетено в сферата на образованието.

По професии, най- високо платени са хората, които създават и разпространяват информация и творчески продукти. Най-ниско платени са административните и спомагателни дейности.