За да не се стига до загуби според БСК банките трябва да правят анализ...

Банките да нямат право да променят едностранно условията по договорите с клиентите си, предлагат от Българската стопанска камара. Това на практика означава, когато фирма или частно лице изтегли заем, докато го изплати, да дължи еднаква, предварително определена лихва.

 

Така, ако банката промени условията без да информира клиента си,  ответната страна трябва да може да прекрати договора без да се налага да плаща наказателни лихви.

 

Всяко преизчисление според  работодателската организация трябва да е възможно, но само със съгласието на кредитополучателя. За да не се стига до загуби според БСК банките трябва да правят анализ и да преценят каква да бъде добавката върху всеки отделен заем през целия период на изплащането му.