В същото време, брутният вътрешен продукт миналата година се е увеличил с 1.6% спрямо 2010 г.

За една година животът у нас е поскъпнал с 2.3 процента. Това показват данни на Националния статистически институт за инфлацията.

В същото време, брутният вътрешен продукт миналата година се е увеличил с 1.6% спрямо 2010 г. Или - през 2011 г. сме произвели продукт на обща стойност над 76 милиарда лева.

Основен принос за икономическия растеж през последното тримесечие на 2011 г. има износът на стоки и услуги. Крайното потребление отчита ръст от 1.4%.