Обясняват от Централната избирателна комисия

На тези избори за първи път гласуването е задължително. Ако не можем да отидем до урните, ще трябва да посочим уважителна причина. Вместо извинителна бележка, можем да дадем самолетни билети, командировъчни или болнични листове. В деня, в който ще изберем новия държавен глава,  Ариан ще избере Светла. И тя него. Двамата ще кажат „Да” на любовта си.

„Когато избирахме дата за сватба, еуфорията беше толкова голяма, че не съобразихме, че тогава има избори”, казва Светла.

По темата

„Последното нещо беше да мислим за това, че съвпада с изборите”, обяснява Ариан.

Не знаят обаче дали от единия избор ще остане време за другия. А ако не успее, ще трябва да се извини с официален документ. Защото иначе ще бъде изхърлен от системата.

„Избирателят, който не е упражнил правото си на глас по уважителни причини в два поредни избора ще бъде заличен от избирателните списъци”, обясни говорителят на ЦИК Александър Андреев.

Затова хората са притеснени. Питаме Централната избирателна комисия.

„Причините могат да бъдат всякакви. Ние не можем сега да обхванем всяка възможност”, добавя говорителят на ЦИК Александър Андреев.

За Ариан и Светла остава въпросът – как да извинят отсътвието на гостите си от изборните секции.

„Покана и снимка от сватбата. Може като подаръци за гостите да напишем и извинителни бележки за всичките”, шегуват се бъдещите младоженци.

При всяка възможност можем да подготвим извинителна бележка. Без текст по образец и без срок. Извинителните бележки, за да не участваме във вота на 6 ноември ще трябва да подаваме в съответната община.

„Такива биха могли да бъдат пътуване или командироване в страната или извън страната на лице, което е ангажирано професионално, или заболяване”, добавя говорителят на ЦИК Александър Андреев.

Дори и да не бъдат извинени гостите на сватбата и заличени от списъците след още едни президентски избори – те не губят правото си на глас. Тогава просто трябва да подадем заявление отново да бъдем включени в списъка. Финансови глоби или други санкции законът не предвижда.