Повече от 24 часа хората са под земята в знак на протест заради забавени плащания

Екип на "Главни инспекция по труда" се е самосезирал, след като миньорите от първа смяна в рудник „Бабино“ отказаха във вторник да напуснат  работните си места в знак на протест заради забавени и намалени възнаграждения. 

По темата

Експертите са категорични, че задължение на работодателя е да изведе хората от мината, след края на смяната им. Той също трябва да им осигури храна, напитки и обслужване от спасителна служба до края на престоя им под земята.

Инспекцията по труда вече е задължила собственика на мина "Бабино" да изплати пълните възнаграждения на миньорите. За различни нарушения той е санкциониран 5 пъти само през тази година.