Финансовата помощ ще се отпуска през следващите две учебни години

По темата

600 ученици от ромски произход получават месечна стипендия от 30 евро.

Финансовата помощ ще се отпуска през следващите две учебни години, за да може повече деца да положат успешно матурите и да завършат средното си образование. 

Парите ще се осигуряват от Ромския образователен фонд и от Министерството на образованието.