Разговор за новата книга на журналиста Кристина Димитрова