Премиерът отчете пред народните представители резултатите от българското европредседателство

Премиерът Бойко Борисов отчете пред българските депутати свършеното по време на европредседателството. Според опозицията то е било пропуснат шанс, а според управляващите - успех. На депутатите беше раздадена книжка, в която в 239 страници те могат да се запознаят с всички постижения – затворени и отворени досиета по време на българското европредседателството.

"Мотото на българския парламент стана слоган на целия Европейки съюз през изминалите шест месеца. "Съединението прави силата" е смисълът на европейската кауза и макар че идва от историята ни, трябва да остане като основен принцип на българската политика и в бъдеще”, каза Бойко Борисов.

УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ?: ГЕРБ и БСП в спор за европредседателството

„Това беше първото председателство на нашата страна след приемането ни в ЕС. То бе изпитание на европейската ни идентичност. Показахме, че България може да работи убедително като европейска държава. Да разбира същността на европейските приоритети и да прояви умението да работи пълноценно за тяхното постигане”, каза още премиерът.

Борисов благодари на всички министри и експерти, както и на тези, които са работили в Брюксел.

„Започнахме със 105 отворени законодателни досиета на 1 януари тази година. Впоследствие ЕК представи още 30 нови предложения, по които ние работихме. Равносметката е – 46 постигнати споразумения с ЕП. 39 законодателни досиета, по които сме обединили позициите на всички 28 държави-членки в съвета. 58 заключения на съвета, едно заключение на председателството, 6 препоръки на съвета, 17 доклада за напредъка, от които пет на председателството”, поясни Борисов.

БСП с критика към ГЕРБ за европредседателството

„Българското председателство осигури плавен и навременен старт на преговорния процес по следващата многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. Организирахме задълбочен обмен на мнения между държавите-членки и всички заинтересовани страни преди публикуването на законодателното предложение на комисията. В резултат на това в новия бюджет беше гарантирано запазване на успешните политики на ЕС като кохезионната и общата селскостопанска политика. Заедно с това вече има и нови предложения за отделни бюджети за цифровизация и отбрана, които ще водят до икономически растеж и създаване на качествени работни места”, продължи премиерът.

Работата по инициативите на задълбочаването на икономическия и паричен съюз бе сред основните приоритети на българското председателство. В резултат на целенасочените усилия и на база разработен компромис от председателството бяха преодолени различия между държавите-членки и бе постигнат дългоочакваният общ подход по банковия пакет от законодателни предложения, които представляват ключова стъпка към завършването на банковия съюз. Поставихме силен акцент върху прехода към кръгова икономика и екоиновации, насочени към ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на гражданите. Поставянето на проблемите, свързани с качеството на атмосферния въздух, беше признато и оценено високо не само от институциите, но и от всички държави-членки. Показателно е, че миналата седмица в ЕП получихме поздравления и добра оценка от лидера на „Зелените” Ска Келер както за постиженията ни в сферата на околната среда, така и за Западните Балкани”, отчете Бойко Борисов.

РАВНОСМЕТКА ЗА ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО: Похвали от едни, критики от други (ОБЗОР)

Поставихме младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа, постигнахме удвояване на бюджета на новата програма „Еразъм”, плюс 30 милиарда евро от 2020 г. за образование и младежи. Приехме първата европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Чрез нея ще можем по-ефективно да използваме средствата на данъкоплатците, насърчавайки иновациите и технологичното развитие и гарантирайки ключова промяна в европейската отбранителна индустрия, включително и за малките и средни предприятия. Постигнахме решителен напредък като успешно приключихме преговорите между Съвета и ЕП по трите ключови досиета – енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и управление на енергийния съюз. Работихме и по Дунавската стратегия. Тя бе обсъждана на седем събития и вече има приета пътна карта. Задействана е процедура за избор на обща структура, която да управлява Дунавската стратегия”, каза българският премиер.

Борисов пред ЕП: Показали сме, че сме лоялен партньор (ВИДЕО)

„В изпълнение на поставената политическа цел за насърчаване на конкурентоспособността българското европредседателство положи максимални усилия. Давам пример с работата по приложението за регламент относно взаимното признаване на стоки, което ще окаже въздействие за цялостното подобряване на функционирането на единния пазар на ЕС. То ще гарантира, че една стока, която се появи на пазара, ще може да се продава и в другите държави-членки. Работихме за намиране на решения, чрез които да се прекратят дискриминационните практики спрямо потребителите. Поставихме въпроса за двойния стандарт на храните и обсъдихме мерки как нито един европейски гражданин да не бъде третиран като второ качество потребител, защото всички сме равноправни”, уточни Борисов.

Целия отчет на премиера гледайте във видеото.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.