Великобритания ще вложи милиард и 600 милиона долара в създаването му

Великобритания ще вложи един милиард и 600 милиона долара за създаването на най-мощния суперкомпютър в света. Той ще помага за по-точно предсказване на бури. Ще дава и информация за най-подходящите места за защита срещу наводнения.

Кои са технологиите, които ще променят света през 2020 година?

Суперкомпютърът ще предсказва промените в глобалния климат. Работата му ще помага и на летищата, за да могат да планират контрамерки срещу нарушения на трафика. Сегашните суперкомпютри на британската метеорологична служба ще достигнат края на планирания им живот през 2022 година.

Кой е българинът с най-голямата колекция от компютри?