Споразуменията дефинират основните принципи за глобално сътрудничество в космическото пространство

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и генералният директор на НАСА Бил Нелсън подписаха присъединяването на страната ни към Споразуменията „Артемида" на НАСА. 

Те дефинират основните принципи за глобално сътрудничество в космическото пространство. Присъединяването на България ще засили развитието ни в областта на космическите технологии. 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА: Има ли заплаха за Черноморието ни?

"България се намества наред с останалите държави, които си поставят високи цели и които работят за достиженията на човечеството, така че да имаме устойчиво развитие, но също и да откриваме постоянно нови територии", съобщи Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа.