Целта е да се подобри качеството на обучението

Изпити за учителите на всеки 4 години. Това се въвежда с новия Закон за образованието. Проверката ще се случи за първи път тази есен. Целта е да се подобри качеството на обучението.

В системата на предучилищното и училищно образование работят малко над 90 000 педагогически специалисти. Около 4 500 от тях са директори, над 3 000 са учителите в пенсионна възраст.

Тези от тях, които се провалят на тестовете, могат да останат без работа. Новината идва на фона на статистиката, според която, недостигът на педагогически персонал с всяка година се задълбочава.

Дисциплинарно наказание за учителката, накарала цял клас да заплюе свой съученик

Миглена Манчева е учител от 18 години и преподава на 26 деца. Не се страхува да учи и себе си. Не се притеснява и от предстоящите атестации.

„Когато човек дава и прави повече, той трябва да бъде оценен по-високо. Един добър мотив на учителя да прави и да дава най-доброто от себе си”, посочи Миглена Манечев.

Залогът за преподавателите е голям. Оценяването ще бъде с точкова система. Учителите с минимални резултати отиват на поправка с наставник. Ако при повторно атестиране, отново покажат ниски резултати, може да загубят работата си.

„Не смятам, че една оценка ще ни повлияе по някакъв начин. Едни ще ги мотивира, а други ще ги демотивира”, смята Гергана Бенева.

Учители са принуждавани да ринат сняг, за да осигурят достъп до класните стаи?

Преподавателите смятат, че атестирането се прави по-скоро, за да се повиши доверието в системата, а не толкова, за да се тестват качествата на педагозите.

„Или си го можеш, или не го можеш – това е призвание, това е показано с годините. Това е да убедим обществото, че сме качествени. Оттук нататък всеки сам за себе си си прави сметката – дали да упражнява тази професия или не”, добавя Теодора Иванова.

Гергана се готви за тестовете така, както съветва и децата в класната стая. Не за бележка, а за знания.

„Трябва да търсим баланса в ситуацията и да се постараем не просто да придобиваме някакви кредити, а да успеем да взимаме знания, които да използваме в класната стая”, каза още Бенева.

Каква е ролята на учителя при потушаването на конфликти между децата?

Как точно ще протича самото оценяване все още не е напълно уточнено

„След атестирането, директорите на всяка една образователна институция трябва да направят анализ на резултатите. И оттам да се изведат слабите и силните страни на образователната институция по отношение работата на педагогическите специалисти”, коментира Лазар Додев -главен експерт „Квалификация и кариерно развитие.

„Това е, може би, един начин да убедим обществото, че нашият труд е качествен и че ние притежаваме необходимите знания и умения да се справяме  с всички задачи”, заключи Теодора Иванова.

В момента педагогика учат над 15 000 души.

Стажант-репортер: Елеонора Дъбова