Данните показват, че нашата страна постига напредък по 10 от 12 показателя

България подобрява работата си срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на предприетите мерки. Комисията представи днес допълнителен доклад към оценката си от 2022 година, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Съветът на ЕС прие нов закон за свободата на медиите

Данните показват, че нашата страна постига напредък по 10 от 12 показателя. Същевременно оценката по нито един от показателите не е влошена. България ще остане под наблюдение и нов доклад ще бъде изготвен догодина.

В доклада се отчита, че нашата страна е постигнала подобрения при националното междуинституционално сътрудничество, при мерките по отношение на политиците, при услугите за прехвърляне на пари или стойност. Също така при надзора на чуждестранни дружествени клонове и дъщерни дружества, при осигуряването на прозрачност за действителната собственост на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при изготвянето на статистика.

Съветът на Европа прие първия международен договор, уреждащ използването на изкуствен интелект

От 40-те приложими препоръки на доклада от 2022 г., българското законодателство днес е оценено като съвместимо или до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, поясняват в съобщението.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase

Източник: Николай Желязков, кореспондент на БТА