Укрепеният град е строен през 3 век

По камъните край Провадия през вековете са се катерили траки, римляни, българи и турци. Укрепеният град е строен през 3 век да пази земите на Римската империя от настъпващите от север войнствени племена. Първото име е „Проват”, или в превод от старогръцки - „овца”. Затова и Аспаруховите българи по-късно приемат името „Овеч”. Турците пък са нарекли това място „Таш хисар” или каменната крепост заради 20-метровите скали, обграждащи укреплението. 

"ДОТАМ И ОБРАТНО": Разходка по девствените брегове от Калиакра до Тюленово

Крепостта Овеч все пак пада през 14 век. Превзета е от 30-хилядна турска армия, която използва сключено малко преди това примирие и нахлува с хитрина. Години по-късно населението въстава срещу поробителите, но османските орди отново овладяват средновековния град. Внушителното плато помни още редица кървави битки до края на 17 век. След това укреплението постепенно губи своята важна роля, а в подножието българите оформят днешния град Провадия.

„ДОТАМ И ОБРАТНО”: Чанове и хлопки огласиха „Етъра” (ВИДЕО)

Подходите към крепостта са три. От изток нагоре се вият запазени от столетия стълби, изкопани в самите скали. Откъм град Провадия, на западния ръб на платото, е изградена модернистична метална вита стълба. И в двата случая за минути се изкачвате до равната част на „Калето”.

В централната част на платото са малкото видими останки от драматичната история на крепостта. Сред камъните са основите на Митрополитска църква, улици, сгради и 80-метров кладенец, от който древното население е добивало вода. В края на платото е съхранена впечатляващата северна порта, която всъщност е била главен вход към крепостта.

"ДОТАМ И ОБРАТНО": Парадът на лалетата в Балчик (ВИДЕО)

От северната порта до съседното плато е изграден 150-метров дървен мост - основна цел на повечето туристи и, може би, най-популярното място за снимки. Дървеният мост, който започва, свързва платото „Калето” с това до него, наречено „Табиите”.

След моста разходката продължава покрай изградения в съвременността внушителен метален кръст. Широката равна пътека предлага впечатляващи панорами към града и величествените скали на Провадийското плато.