Това показват резултати от проучване на ЕК

Икономическото доверие в еврозоната отслабва през септември, до голяма степен заради влошаването на потребителските настроения. Това сочат резултатите от проучване на Европейската комисия.

Индексът на икономическото доверие падна до 93,3 пункта през септември при 93,6 пункта, отчетени за август. Икономисти очакваха по-значително отслабване на показателя – до 92,5 пункта.

Общото влошаване се дължи на подчертания спад в потребителските настроения и умереното влошаване при настроенията сред търговците на дребно и строителните компании. Индексът, отчитащ нагласите сред промишлените производители в еврозоната, се подобри от минус 9,9 пункта през август до минус 9 пункта през настоящия месец.

Докато мнението на бизнес ръководителите за текущото ниво на общите натрупани поръчки продължи да се влошава, очакванията им за производство се подобриха за втори пореден месец.

МС предлага 1 януари 2025 г. като дата за влизане в еврозоната

В сектора на услугите икономическото доверие спадна умерено - до 4 пункта през септември, спрямо 4,3 пункта месец по-рано.

Потребителското доверие в еврозоната се понижи значително за втори пореден месец, тъй като настроенията относно миналото и бъдещо финансово състояние, както и очакваната за обща икономическа ситуация станаха по-песимистични. Индексът на потребителските настроения спадна до минус 17,8 пункта, отговаряйки на първоначалната оценка, докато през август бе на ниво от минус 16 пункта.

Заради влошаването както на оценките за натрупани поръчки, така и на очакванията за заетостта, индикаторът за настроения в строителството в еврозоната се понижи до минус 6,2 пункта през този месец спрямо минус 5,4 пункта през август. Индикаторът за очакванията за заетостта, който бе в низходяща посока от февруари, се повиши поради по-оптимистичните планове за наемане на работна ръка сред доставчиците на услуги. Съответният индекс се подобри от 102,2 пункта през миналия месец до 102,7 пункта през септември.