Те са се умножили през 2023 г.

През третото тримесечие на 2023 г. броят на подадените декларации за фалит на компании от ЕС е намалял с 5,8% спрямо предходното тримесечие, отчита Евростат. Като цяло броят на декларациите за несъстоятелност през 2023 г. е бил по-висок от периода преди пандемията (четвъртото тримесечие на 2019 г.)

През същия период регистрациите на нови компании са нараснали незначително за трето поредно тримесечие. Спрямо второто тримесечие на тази година те са се повишили с 0,7 на сто. Като цяло броят на регистрираните нови компании през второто и третото тримесечие на 2023 г. е бил по-голям, отколкото в периода 2015-2022 г.

Повечето сектори на икономиката са регистрирали спад в броя на фалитите през третото тримесечие на 2023 г. спрямо предходните три месеца.

Най-голям спад е регистриран в сектора за транспорт и съхранение (41,3 на сто), следван от хотелско-ресторантьорския сектор (-28,4 на сто) и образование, здравеопазване и социални дейности (-12,3 на сто). Секторите, отчели растеж на компаниите, подали декларация за фалит, са информация и комуникации (+25,3 на сто), промишленост (+4,6 на сто) и строителство (+ 0,1 на сто).

Спрямо предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 г. броят на подадените декларации за фалит през третото тримесечие на 2023 г. е бил по-висок в половината от секторите на икономиката.