Спасителният фонд е на стойност 500 млрд. евро...

Германският конституционен съд отхвърли жалбите срещу влизането в сила на европейския механизъм за стабилност и бюджетния пакт на Еврозоната. Въпреки че съдът определи някои условия, решението е важна стъпка в борбата с дълговата криза в страните във валутния съюз.

Спасителният фонд на стойност 500 млрд. евро ще предоставя помощ на нуждаещите се страни от Еврозоната. Най-много пари във фонда ще внесе Германия. Съдът определи лимит за финансовото участие на страната във финансирането на механизма. То не трябва да надвишава 190 милиарда евро. Увеличаване на тази сума ще бъде възможно само с одобрението на германския парламент.

"Германия изпраща силен сигнал до Европа и света. Ние сме решени да посрещнем отговорностите си като най-голяма икономика в Еврозоната и партньор на който може да се разчита", заяви Ангела Меркел.

Пазарите реагираха положително на решението на съда. Курсът на еврото също се повиши спрямо щатския долар. Влизането в сила на механизма за стабилност се разглежда като основен елемент от борбата с дълговата криза в Еврозоната.

Вече се появиха и първите прогнози, че няма да мине много преди фондът официално да получи първата си заявка за спасителен заем. Испания е под натиск да поиска финансова помощ от Европейския съюз като добавка към 100-те милиарда евро, които получиха испанските банки.