"През него годишно минават между 3,5 и 3,8 млн. пътници", добави той

 

 

"С просто око се вижда, че не само контролни органи на министерството на транспорта, а и фирмите и държавните предприятия, които са с принципал министъра на транспорта се управляват лошо и това се отразява върху финансовите резултати на тези дружества", заяви Атанас Атанасов, цитиран от БГНЕС.

 

Днес Атанасов говори за начина, по който се управляват дружествата с принципал министерство на транспорта и държавните предприятия. Той основно говори за начина по който се управлява "Летище София" ЕАД.

 

"Летище София като дейност може да бъде сравнявано с летищата Варна и Бургас взети заедно. Годишно минават между 3,5 и 3,8 млн. пътници. Според финансовите резултати за 2014 г., печалбата на летищата Варна и Бургас заедно след данъци е 31 млн. лв. а на София 5,2 млн. лв. По данните назад в годините, най-висока печалба Летище София е имало 2008 г. – 30 млн. лв.", добави Атанас Атанасов.

 

„Тези финансови резултати показват не друго, а че изключително лошо се управлява това търговско дружество. И това е в резултат на нецелесъобразни, дългосрочни договори, които са сключвани по нагласени обществени поръчки по завишени цени. Това е изводът от анализа на цялата документация”, заяви още той.