Данните за 2011-та са тревожни, коментира здравният министър Десислава Атанасова

 

Над 72 000 души са починали през 2011 година в България от сърдечно-съдови заболявания. 20 000 от тях са починали от мозъчносъдови болести, 16 000 – от инсулти, 24 000 – от сърдечна недостатъчност. 
 
"Сърдечносъдовите заболявания са сред основните причинители на смъртност в целия свят, в това число и в България. Данните за 2011 година са тревожни, близо 300 000 българи са постъпили в болниците с болести на органите на кръвообращението. Броят на заболелите българи в последните години е устойчив", призна здравният министър. Десислава Атанасова се включи в кампанията „Твоето сърце е в твоите ръце”, която стартира по повод Световния ден на сърцето.
 
В рамките на кампанията на много места в София и в страната днес лекари предоставят безплатни консултации и кардиологични прегледи. 
 
Два от пунктовете, в които гражданите могат безплатно да проверят здравословното си състояние се намират пред Министерството на здравеопазването. Прегледите включват измерване на кръвно налягане и изследване с кардиограф. 
 
Здравният министър Десислава Атанасова припомни, че предстои приемането на Национална програма за борба с незаразните болести, като един от основните акценти в нея ще е именно превенцията на сърдечно-съдовите заболявания.