Чрез тях ще бъдат изградени регионални центрове за ранна диагностика на онкологични заболявания

Многопрофилните болници в Стара Загора и Габрово ще бъдат обновени и модернизирани. Над 10 милиона лева ще бъдат осигурени за двете лечебни заведения по оперативна програма "Регионално развитие". 


Чрез тях в Стара Загора и Габрово ще бъдат изградени регионални центрове за ранна диагностика на онкологични заболявания


Очакваният ефект от обновяването на лечебните заведения е да се подобри здравният статус на населението в района. 


Договорите за реализацията на проектите ще бъдат подписани днес, 28-и август, в Министерството на регионалното развитие.