За извършеното от нея административно нарушение д-р Кръстева е осъдена да заплати глоба в размер на 5000 лв.

Върховният административен съд потвърди решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на управителя на МБАЛ „Павликени“ Ренета Кръстева, съобщиха от антикорупционния орган.

Тя е сключила договор за наем за временно и възмездно ползване на помещения и апаратура на общинската болница в частен интерес на свързано с нея лице – Самостоятелна медико-диагностична лаборатория, търговско дружество, със собственик и управител нейният баща.

Какви сметки за ток и газ плащат общинските болници

В хода на проверката е установено, че д-р Кръстева е едноличен собственик на капитала на лабораторията до септември 2009 г., но и към настоящия момент продължава да бъде на трудов договор към нея като "лекар началник на отделение – лаборатория", независимо че от януари 2010 г. е вписана като управител на МБАЛ „Павликени“.

За извършеното от нея административно нарушение д-р Кръстева е осъдена да заплати глоба в размер на 5000 лв. В полза на държавата се отнема и сумата в размер на 31 830.55 лв., представляваща получената материална облага в резултат на установения конфликт на интереси.

Източник: "Фокус"