Предложението идва от страна на Министерството на здравеопазването

Избирането на лекар или екип от пациента ще става само, след като той вече е хоспитализиран по клинична пътека и му е определен лекуващ лекар или екип.

 

Предложението е част от проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и е качено на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

 

Така при хоспитализацията на пациента, от болницата ще вписват в документите името на лекуващия лекар или екип, определен от лечебното заведение при постъпването на болния.

 

Целта на новата практика е да се предотврати възможността пациентите да бъдат принуждавани да извършват задължително избор на лекар или екип, който да ги оперира.


Към промените се пристъпва след установяване на различни практики, които в някои случаи включват и недопустими за заплащане „допълнителни услуги”.


В Наредбата услугите вече са конкретизирани по вид, като е оставена възможността болниците да ги остойностяват самостоятелно на пазарен принцип. С промените е изрично разписано, че не се допуска заплащане за придружаване на болни деца. В кръга на възможните услуги, за които се заплаща, е включено придружаването на болен над 18 години, но само при условие, че за придружителя е осигурено легло, се казва още в документа.


Освен това консултацията с лекар преди постъпването в болница вече ще се извършва само преди хоспитализирането на пациента. Цената на прегледа пък ще се определя от лечебното заведение. Допуска се възможност за диференциране на цената според заеманата длъжност на лекаря, в това число - академичната длъжност, трудовия стаж и научната степен, съобщават още от Министерството на здравеопазването.