Платната са точно 14, защото разкриват седемте гряха и седемте добродетели в човешката душевност...

Изложбата \"Борба с душата\" ни направи свидетели на уникални по рода си картини, които сблъскват доброто и злото. Платната са точно 14, защото разкриват седемте гряха и седемте добродетели в човешката душевност.


От другата страна на гордостта, завистта, алчността, яростта, ненаситността, похотливостта и леността стоят покорството, щедростта, уважението, търпимостта, въздържанието, целомъдрието и трудолюбието...

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си