Окончателното решение за възможните разходи на културата и в частност - за киното, както за тази, така и за следващата година, ще бъде взето от Народното събрание, при съобразяване с реалните възможности на икономиката и бюджета на страната.

Днес в Министерството на културата се проведе първата среща на работната група, определена със заповед на министър-председателя, която има за задача да подготви проект за Стратегия за българското филмопроизводство, съобщиха от МК.

В работната група, освен представители на културното ведомство и на Министерството на финансите има широк кръг представители на кинодейците и гражданското общество. По време на срещата представителите на гражданското общество и кинодейците отказаха да започнат работа по проекта за Стратегия с мотива, че е безсмислено да се прави Стратегия за филмопроизводството, без да са запознати как се изпълнява Решението на Конституционния съд съгласно Закона за филмовата индустрия през 2011 и 2012 година да се осигури предвиденият от закона бюджет.


След срещата председателят на комисията и заместник-министър на културата Митко Тодоров депозира докладна записка до министъра на културата с исканията на представителите на кинодейците и гражданския сектор.

В документа още веднъж се подчертава, че: Първо – в проекта на бюджета за 2012 година, представен в Министерство на финансите на 28 февруари тази година (тоест, един месец преди решението на Конституционния съд), се предлага разходите на Министерството на културата за следващата година да бъдат увеличени с 66 милиона лева, като за кино да се предвидят 17 милиона лева. Второ – след излизането на решението на Конституционния съд министърът на културата внесе нов доклад в Министерски съвет, в който изразява позиция, че е необходимо да се изпълнят изискванията на Закона за филмовата индустрия в частта, залегнала в параграф 83 от закона. Аргументите на МК са свързани главно с факта, че през годините законът не е изпълняван напълно и в следващите 2-3 години ще се получи вакуум във филмопроизводството, което в момента е в подем и се радва на широка аудитория. Трето – в писмото до Комисията в Брюксел, с което се иска нотификация на парите за кино, е предложено държавната помощ за 2011 година да се увеличи на 13 милиона и 600 хиляди лева, а за 2012 година - съответно на 16 милиона и 600 хиляди лева.

Окончателното решение за възможните разходи на културата и в частност - за киното, както за тази, така и за следващата година, ще бъде взето от Народното събрание, при съобразяване с реалните възможности на икономиката и бюджета на страната.


Позицията на МК е, че няма нужда да се чака, а заедно с гражданския сектор и с представители на кинодейците да започне работа по Стратегията за филмопроизводството, част от Стратегията за българската култура, която съгласно Закона за закрила и развитие на културата е трябвало да бъде готова преди 5 години. Всяко забавяне на работата по Стратегията за филмопроизводството би се отразило и на сроковете на подготовка на голямата Стратегия за българската култура. /БГНЕС