За хиляди жители на Вануату, Тувалу, Кирибати и Малдивите последствията от глобалното затопляне се усещат

Мнозина говорят за рисковете, породени от глобалното затопляне, но не всички ги възприемат като реална и осезаема заплаха. Въпреки това, за хиляди жители на архипелази като Вануату, Тувалу, Кирибати и Малдивите, последствията от този процес вече се усещат. След няколко години те ще трябва да свикнат с идеята, че скоро техните държави ще потънат напълно.

Природни бедствия гонят 26 милиона души от домовете им годишно

Морското равнище в западната част на Тихия океан се повишава около четири пъти по-бързо от средното за света, замърсяване на подпочвените води, отравяне на обработваеми земи и поглъщане на острови, които са били обитаеми. Правителствата на застрашените държави обвиняват настоящата ситуация за безотговорните емисии на парникови газове на големите държави и настояват да се предприемат мерки за спиране на глобалното затопляне. В същото време те трябва да мислят за бъдещата евакуация на своите жители и дори да купуват земя от съседни държави.