И до днес позабравеното вече изкуство се пази в семейството на Павлинка Сидерова...

Жена от Шумен вече 25 години се опитва да съхрани българските шевици като традиция. И до днес позабравеното вече изкуство се пази в семейството на Павлинка Сидерова.

Особеностите на двете етнографските области в страната ни, начина на везане и преобладаващите цветове Павлинка учила години наред.

Автентичните модели са изцяло съобразени с географските райони, като при изработването им спазва основното правило - да не се преплита един район в друг. Основният цвят на везбите е червен, най-предпочитан и в наши дни.

В миналото се е вярвало, че везбата носи здраве и благоденствие. Тайните на везбарството Павлинка предала на трите си дъщери. Така цялото семейство се потапя в магическия свят на неповторимата българска шевица.

Дни, понякога и седмици са нужни до завършения вид на по-големите творения. Удовлетворението след упоритият труд е да видиш реакцията на хората, които отнасят частица от древния бит на българката у дома, казва Павлинка.

За съжаление обаче тези, които искат да научат изкуството на българската везба, са все по-малко.