Софроний е авторът на дебюта в новобългарския печат...

Следващият репортаж ще ни припомни за един от създателите на съвременния български език и литература. Той е авторът на дебюта в новобългарския печат, както и първият българин, написал автобиография. Репортаж на Марина Цекова и Цоньо Данчев.