МВР установи пропуски и нарушения при разследването

След проверка, разпоредена от министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, Дирекция „Инспекторат“ и ГДНП извършиха обстойна проверка в ОДМВР - Пловдив за действията на  полицейските органи във връзка с извършеното в Цалапица убийство на Димитър Малинов. 

Образувани са няколко дисциплинарни производства:
- срещу бившия директор на ОДМВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов, приключило с издаването на заповед за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ за тежко нарушение на служебната дисциплина;

- срещу гл. инспектор Ангел Керпиев – началник на РУ – Стамболийски, приключило с издаването на заповед за дисциплинарно наказание „уволнение“ за „деяния, несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, с които се уронва престижа на службата“;

- срещу инспектор Дамян Капов, група „Криминална полиция“ към РУ – Стамболийски при ОДМВР – Пловдив, за което се предвижда налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ за „деяния, несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, уронващи престижа на службата". Служителят временно е отстранен от длъжност. Срокът на производството е до 25 декември.

Отново протест в Цалапица след убийството на Димитър Малинов

Проверяващите са установили допуснати съществени пропуски и нарушения на нормативните изисквания, които са довели до напускането на страната на установения като извършител.

Същевременно комисията не е открила данни за прикриване на случая или прояви на протекция спрямо двамата братя, съпричастни към престъплението.

Констатирана е и липса на организация за осъществяване на издирвателната дейност в РУ  – Стамболийски, както и недобро взаимодействие на районното управление с ОДМВР – Пловдив в тази дейност. 

Източник: Пресцентър МВР