Това установиха учени от изследователския център на университета на Кентъки

Храненето с продукти, богати на фибри, може да противодейства на вредния ефект от токсините в околната среда върху сърдечно-съдовата система, съобщи БТА.
Това установиха учени от изследователския център на университета на Кентъки в проучване върху влиянието на хранителните вещества върху токсичността на полихлорираните бифенили върху кръвоносните съдове.

Скоро ще можем да ядем много, без да качваме килограми

Полихлорираните бифенили са органични съединения, които не съществуват свободно в природата. Те са използвани в промишлеността. Влиянието им се свързва с отрицателно въздействие върху здравето на хората и животните.

Ако сте решили да ядете само безмесна храна, трябва да знаете това

Производството им е забранено в САЩ през 1979 г. и от Стокхолмската конвенция за предотвратяване на органичното замърсяване през 2001 г. Въпреки това тези бифенили все още се изпускат в околната среда от зле поддържани съоръжения за съхранение на вредни отпадъци.

"Използвахме модели от животните и установихме, че богата на фирби диета може да предотврати появата на сърдечно-съдови болести, причинени от замърсяване", каза д-р Пан Дън от университета на Кентъки.