Всички картини в него са холограми

Уникален музей беше открит в Тбилиси, Грузия. Организаторите го наричат "Холозей", защото всички картини в него са холограми. Това дава възможност на посетителите да разглеждат произведения на художници, като Ван Гог и Едвард Мунк без да напускат града, в който живеят.

Посетителите на "холозея" са буквално обградени от триизмерните картини. Не само това, но известните образи от произведенията се триизмерни и се движат.

"Проектът е много сложен от техническа гледна точка. Използваме над 100 проектора, като най-труден е 3D мапинга. Изображенията се проектират, но след това ги коригираме, за да съвпадат с ъглите на стените. Това изисква мощни компютри, които струват много пари. Много безсънни нощи прекарахме, докато го осъществим", каза художественият директор на "Холозея" Николос Карати.

"МУЗЕЙ НА ИЛЮЗИИТЕ": Място, където всичко е възможно, отвори врати в София

Музеят започнал като идея да бъде показана историята на грузинското изкуство, но се разширила и към международни творци и произведения. Грузинските автори доминират, но може да се видят и холограми на картини на Мунк и Ван Гог.

"Помага, когато произведенията са на един автор. Стилът на Нико Пиросмани, например, дава възможност героите от една картина спокойно да преминат в друга, защото околният свят е изобразен в същия стил", каза още Карати.

Чуждестранните гости могат да използват "Холозея" като пътеводител в грузинското искуство. Роденият през XIX век Пиросмани е определящ творец за страната. Той добива международна известност едва след смъртта си през 1918 г., а в Грузия е на голяма почит.