Първоначално той пише в традиционен стил, но по-късно е повлиян от парнасизма и модернизма

Павол Оршаг Хвиездослав е словашки поет, драматург, преводач и за кратко време член на чехословашкия парламент. Първоначално той пише в традиционен стил, но по-късно е повлиян от парнасизма и модернизма. 

Недялко Йорданов за размислите, поезията и куража в трудните дни

Хвиездослав въвежда силабо-тоническия стих в словашката поезия и става водещ представител на словашкия литературен реализъм. Стилът му се характеризира с широко използване на самоизмислени думи и изрази, което затруднява превода на произведенията му на чужди езици.

Неговото творчество включва около 12 тома оригинална поезия и допълнителни 3 тома преводи на класически автори.